OVER ONS  •  ONZE FOTOGRAFEN  •  TARIEVEN
AUTEURSRECHT
Op alle foto's in onze beeldbank rust auteursrecht.

Het auteursrecht is het recht van de maker van een werk (foto), om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen. In Nederland is het auteursrecht in de Auteurswet geregeld. In artikel 1 van de Auteurswet wordt deze als volgt omschreven:

"Het auteursrecht is het uit­sluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld."

Wie auteursrecht heeft op een werk beschikt over twee exclusieve rechten: het alleenrecht om het beschermde werk openbaar te maken en het alleenrecht om het te verveelvoudigen. Dat betekent dus dat ieder ander dan de auteursrechthebbende toestemming van rechthebbenden nodig heeft om het werk te gaan openbaar maken en/of verveelvoudigen.