OVER ONS  •  ONZE FOTOGRAFEN  •  TARIEVEN
PORTRETRECHT
Wie op een foto afgebeeld staat, kan zich soms beroepen op het portretrecht. Dat houdt in dat in sommige gevallen de foto niet mag worden gepubliceerd zonder de toestemming van degene die op de foto staat.

Het portretrecht is geregeld in de Auteurswet. De wet maakt onderscheid tussen twee verschillende situaties: het portret dat in opdracht is gemaakt ofwel het portret dat niet in opdracht is gemaakt.

Als een portret in opdracht is gemaakt van de geportretteerde, dan is - tenzij anders overeengekomen - voor publicatie toestemming van de afgebeelde persoon nodig; de maker van het portret heeft wel het auteursrecht.

Als een portret niet in opdracht van de geportretteerde is gemaakt mag het beeld - in beginsel - vrij gepubliceerd worden. Dit ligt anders als de afgebeelde persoon een 'redelijk belang' heeft om zich tegen de publicatie te verzetten. Vaak gaat het dan om een privacybelang. Wat een redelijk belang is en of dat opweegt tegen het belang van de publicatie, beslist de rechter.