OVER ONS  •  ONZE FOTOGRAFEN  •  TARIEVEN
PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE LUMENPHOTO.NL

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt: mei 2024.

LEES DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG. DOOR EEN WEBSITE OF MOBIELE TOEPASSING (OF ANDERE CONTENT, PRODUCTEN, SERVICES OF FUNCTIES DIE BESCHIKBAAR ZIJN VIA DE WEBSITE OF DE MOBIELE TOEPASSING (GEZAMENLIJK DE "WEBSITE") VAN LUMENPHOTO.NL TE OPENEN OF TE GEBRUIKEN, GEEFT U AAN DIT BELEID TE BEGRIJPEN, HIERMEE AKKOORD EN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE IN DIT DOCUMENT UITEENGEZETTE BELEID EN ALLE VOORWAARDEN, BELEIDSREGELS EN RICHTLIJNEN WAARNAAR WORDT VERWEZEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET HET PRIVACYBELEID VAN DE WEBSITE, GEBRUIK DE WEBSITE DAN NIET.

Lumenphoto.nl en haar partners (gezamenlijk ‘Lumenphoto.nl’) streven ernaar uw privacy te beschermen. In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en meedelen. De voorwaarden van dit beleid zijn van toepassing op alle websites van Lumenphoto.nl en aanverwante diensten die verwijzen naar dit privacybeleid (de ‘websites’).

VERZAMELING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die we verzamelen, zijn afhankelijk van de manier waarop u met ons contact heeft, de websites die u gebruikt, en de keuzes die u maakt. We verzamelen en verwerken persoonsgegevens over u met uw toestemming en/of indien nodig om de producten te leveren die u gebruikt, onze activiteiten uit te voeren, onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen, de veiligheid van onze systemen en onze klanten te beschermen of andere legitieme belangen te behartigen.

GEGEVENS DIE U RECHTSTREEKS VERSTREKT

We verzamelen persoonsgegevens die u ons verstrekt. We verzamelen bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, demografische en andere gegevens die u ons verstrekt. Als u een aankoop doet, verzamelen we ook creditcardnummers en andere betalingsgegevens.
Automatisch verzamelde gegevens.
Lumenphoto.nl verzamelt bepaalde gegevens, zoals uw IP-adres, het type browser en de taal van uw browser, alsmede het tijdstip van uw bezoek aan de website. Daarnaast verzamelen we mogelijks ook informatie over uw navigatiegedrag, inclusief informatie over de pagina’s die u heeft bekeken, de links waarop u heeft geklikt, en andere acties die u in verband met de site heeft uitgevoerd. We verzamelen ook verdere informatie zoals hieronder besproken onder ‘Gebruik van cookies en andere technologieën’.

DERDE PARTIJ BRONNEN

We vergaren ook informatie van derden. We beschermen informatie die van derden is verkregen in overeenstemming met de praktijken die in deze verklaring staan beschreven, plus eventuele aanvullende beperkingen die door de bron van de informatie zijn opgelegd. Deze derde partij bronnen omvatten:

■ Applicaties en diensten, zoals sociale netwerken, die informatie van gebruikers beschikbaar maken voor anderen;

■ Serviceproviders die ons helpen de locatie van uw apparaat te bepalen op basis van het IP-adres om bepaalde producten aan uw locatie aan te passen;

We kunnen uw persoonsgegevens die via de bovenstaande bronnen zijn verzameld combineren. U kunt er altijd voor kiezen geen persoonsgegevens te verstrekken, maar als u dit doet, krijgt u mogelijk geen beschikking over bepaalde producten en diensten.
We gebruiken de term ‘apparaten’ om gezamenlijk naar computers en mobiele apparaten te verwijzen, alsook naar de internetbrowsers en andere applicaties op uw apparaten die werken via internet. 

GEBRUIK VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Lumenphoto.nl gebruikt uw persoonsgegevens die via onze websites zijn verzameld voor doeleinden die in het privacybeleid zijn beschreven of anderszins aan u zijn bekendgemaakt. We gebruiken bijvoorbeeld uw persoonsgegevens om:

■ diensten te verlenen en te leveren, waaronder het beveiligen, oplossen van problemen, verbeteren en personaliseren van deze producten,
onze websites en activiteiten te exploiteren en te verbeteren, met inbegrip van onze interne activiteiten en beveiligingssystemen; 

■ u en uw voorkeuren te begrijpen om uw ervaring met het gebruik van onze websites te verbeteren;

■ uw transacties te verwerken;

■ klantenservice te bieden en te reageren op uw vragen;

■ research en analyses uit te voeren gericht op het verbeteren van onze producten, diensten en technologieën;

■ u informatie toe te sturen, met inbegrip van bevestigingen, facturen, technische kennisgevingen, updates, beveiligingswaarschuwingen en ondersteunings- en administratieve berichten;

■ met u te communiceren over nieuwe producten, aanbiedingen, promoties, beloningen, komende evenementen en anderszins over onze producten en die van onze geselecteerde partners;

■ content weer te geven die is aangepast aan uw interesses en voorkeuren;

Bij het uitvoeren van deze doeleinden combineren we gegevens die we verzamelen van verschillende bronnen om u een meer naadloze, consistente en gepersonaliseerde ervaring te bieden.

LOCATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens die door Lumenphoto.nl zijn verzameld, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in uw land of regio, of in enig ander land waar wij of onze affiliate partners, dochterondernemingen of serviceproviders over faciliteiten beschikken. Op dit moment maken we vooral gebruik van datacenters in de Europese Unie, de Verenigde Staten van Amerika en het Verenigd Koninkrijk. De opslaglocaties worden gekozen om efficiënt te werken, de prestaties te verbeteren en redundanties te creëren om de gegevens te beschermen in het geval van een storing of ander probleem. 

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

LUMENPHOTO.NL DEELT UW PERSOONSGEGEVENS NIET MET DERDEN, ANDERS DAN OP DE WIJZE VERMELD IN DIT PRIVACYBELEID.

We delen persoonsgegevens met uw toestemming of indien nodig om uw transacties af te ronden of om de producten of diensten te leveren die u heeft aangevraagd of geautoriseerd. Uw persoonsgegevens kunnen ook gedeeld met affiliate partners en afdelingen. Zij zijn allen gerechtigd uw gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit document. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens delen met ons goedgekeurd en aangewezen distributeursnetwerk.
Mogelijks delen we uw persoonsgegevens met serviceproviders die namens ons diensten verlenen. We kunnen bijvoorbeeld andere ondernemingen inhuren voor het verwerken van betalingen, het verzorgen van gegevensopslag, het hosten van websites, het uitvoeren van bestellingen en verzendingen, het assisteren bij direct marketing-activiteiten, het analyseren van uw interesses en voorkeuren en het verrichten van audits etc. Dergelijke ondernemingen krijgen uitsluitend toegang tot de persoonsgegevens die zij nodig hebben om de betreffende dienst te verlenen. Ze zijn verplicht de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en het is hun niet toegestaan deze gegevens voor enige andere doeleinden te gebruiken. 
Gegevens over onze klanten, inclusief persoonsgegevens, kunnen als onderdeel van een fusie, overdracht, afstand, overname of verkoop van het volledige of een deel van het bedrijf en/of de middelen van het bedrijf openbaar worden gemaakt, alsook in het onwaarschijnlijke geval van insolventie, faillissement of stille curatele, waarbij persoonsgegevens als zijnde een van de middelen van het bedrijf worden overgedragen. U zult op de wijze zoals hierna uiteengezet onder ‘Wijzigingen in dit privacybeleid’ van een dergelijke gebeurtenis op de hoogte worden gesteld.
We behouden ons het recht voor uw persoonsgegevens mee te delen als we te goeder trouw veronderstellen dat dit wettelijk verplicht is (inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten) of als we te goeder trouw van mening zijn dat dit redelijkerwijs noodzakelijk is in verband met een gerechtelijke procedure, om op claims te reageren of om de rechten, eigendommen en veiligheid van ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten of het grote publiek te beschermen.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS

We bewaren persoonsgegevens zolang als nodig is om de producten te leveren en te voldoen aan de transacties die u heeft aangevraagd, of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van onze overeenkomsten. Omdat deze behoeften kunnen variëren voor verschillende gegevenstypen in de context van verschillende producten, kunnen de werkelijke bewaartermijnen aanzienlijk variëren op basis van criteria zoals de verwachtingen of toestemming van gebruikers, de gevoeligheid van de gegevens, de beschikbaarheid van geautomatiseerde controles die gebruikers in staat stellen gegevens te verwijderen, en onze wettelijke of contractuele verplichtingen.

SOCIAL MEDIA

Op sommige pagina’s staan we mogelijk het delen van persoonsgegevens met derden toe, zoals sociale netwerken als Facebook. In deze gevallen stemt u ermee in dat de gegevens worden gedeeld en dat de gedeelde gegevens zijn onderworpen aan het privacybeleid van dergelijke derden. We kunnen informatie die we van deze platforms ontvangen (bijv. profielinformatie, vind-ik-leuks, pageviews), combineren met andere informatie die we van u of andere bronnen verzamelen en deze gebruiken en openbaar maken zoals beschreven in dit privacybeleid. Met uitzondering van waar dat door wet- of regelgeving vereist wordt, hebben we geen controle over en kunnen we geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik van persoonsgegevens door dergelijke derden. Bekijk het privacybeleid van deze derden voor meer informatie over hun doel en reikwijdte betreffende hun gebruik van persoonsgegevens in verband met deelfuncties.

TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS

Indien u eerder aan ons verstrekte gegevens wilt controleren of wijzigen, kunt u via het gedeelte ‘Mijn account’ van de website toegang tot uw gegevens krijgen. Uw Lumenphoto.nl-vertegenwoordiger kan u ook helpen bij het doorvoeren van wijzigingen en bij de uitoefening van uw recht uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Als u aanvullende hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen. U kunt binnen 30 dagen een reactie van ons verwachten. 

GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

Lumenphoto.nl gebruikt ‘cookies’ en andere technologieën, zoals pixeltags, webbeacons en soortgelijke technologieën (‘Cookies’), om u in staat te stellen zich aan te melden bij onze diensten en om u te helpen uw online ervaring te personaliseren en te verbeteren. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf of apparaat wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie, waaronder persoonsgegevens, die later kan worden gelezen door een webserver in het domein dat de Cookie aan u heeft uitgegeven. De gegevens die door Cookies worden verzameld, zijn onder andere de datum en tijd van uw bezoek, uw registratiegegevens en uw navigatie- en aankoopgeschiedenis. Pixeltags, ook wel webbeacons genoemd, zijn bestanden met transparante beelden (d.w.z. onzichtbaar) die geplaatst kunnen worden op een website, in een e-mail of nieuwsbrief, en die informatie van uw apparaat opvragen, zoals het soort browser, en die ons kunnen helpen uw betrokkenheid te bepalen bij de content van de website en de e-mails die we u sturen, hoeveel gebruikers bepaalde pagina’s hebben bezocht of hoe gebruikers anderszins met onze berichten of nieuwsbrieven in aanraking zijn gekomen. We kunnen webbeacons gebruiken om cookies te helpen bezorgen.

Cookies bieden u verschillende voordelen, We gebruiken cookies voor een groot aantal legitieme doeleinden, zoals:

■ Cookies stellen ons in staat geregistreerde gebruikers te identificeren wanneer zij terugkeren naar de website, zodat zij de resultaten van eerdere zoekopdrachten naar beelden kunnen terughalen;

■ Toegang tot Boards en winkelwagens kunnen krijgen en hun eerdere facturen kunnen bekijken;

■ Cookies besparen u tijd omdat u hiermee niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft in te voeren;

■ Cookies stellen ons in staat te zien welke acties u onderneemt op deze website en andere websites. Dit stelt ons in staat gepersonaliseerde content aan u en andere gebruikers weer te geven, waaronder zoekresultaten en op uw interesse afgestemde reclame op onze website en andere websites;

■ Cookies helpen uw veiligheid te beschermen door uw aanmeldgegevens te controleren en kunnen fraude helpen voorkomen;

■ Cookies onthouden wat uw voorkeursinstellingen voor gebruik van de website zijn;

■ Cookies kunnen een bepaalde klant identificeren in het geval dat de betreffende klant live om assistentie vraagt;

We streven ernaar deze website en onze familie van websites gebruiksvriendelijk en relevant te maken. We willen u meer gepersonaliseerde producten en diensten leveren.

ANALYSE

Onze websites kunnen cookies van externe dienstverleners bevatten. Onze externe dienstverleners gebruiken cookies op onze website om:
Samengevoegde statistische gebruiks- en volumegegevens van onze gebruikers op onze website te meten en te analyseren. De verzamelde gegevens betreffen onder andere, maar niet uitsluitend:

■ Activiteiten in de browser van de gebruiker tijdens het bezoek van de gebruiker aan de website, de door gebruikers gevolgde route op de website, algemene informatie over de internetprovider en host van de bezoeker en de tijdstippen waarop gebruikers de website bezoeken;

■ Eerdere zoekopdrachten naar producten en diensten van onze gebruikers te onthouden en op dynamische wijze relevantere content aan hen weer te geven;

■ Het gedrag van gebruikers op onze website, zoals bezochte pagina’s, e-mails waarin is geklikt, ingevulde formulieren en gekochte producten en diensten, te registreren om communicaties op te stellen die beter op uw behoeften aansluiten;

■ Gebruikersbezoeken aan en gedrag op de website te evalueren om activiteitenrapporten op te stellen;

■ Onderzoek en diagnoses uit te voeren om onze producten en diensten te verbeteren;

■ Gebruikers te identificeren die via doorverwijzing vanaf een partnerwebsite op onze website belanden;

KEUZE EN VOORKEUREN

Lumenphoto.nl respecteert uw recht keuzes te maken over het gebruik en de mededeling van uw persoonsgegevens. Als u op enig moment besluit dat u geen marketinge-mails van ons wilt ontvangen of de instellingen met betrekking tot uw persoonlijke voorkeuren betreffende e-mail wilt veranderen, dan kunt u de volgende maatregelen zoals hieronder uiteengezet nemen:

■ Toegang, correctie en verwijdering: Als u toegang tot, correctie of verwijdering van bepaalde persoonsgegevens die we over u bewaren wilt vragen, kunt u het betreffende deel van uw accountprofiel bezoeken. Voor andere persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen zoals beschreven onderaan dit privacybeleid. Echter, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, behouden we ons het recht voor kosten aan te rekenen of verzoeken af te wijzen die onredelijk, excessief of verboden zijn door de wet, die de privacy of andere rechten van een andere persoon kunnen schaden, of wanneer we niet in staat zijn u te authenticeren als de persoon op wie de gegevens betrekking hebben.

■ Marketinge-mails: Als u geen marketinge-mails wenst te ontvangen, heeft u de mogelijkheid om u af te melden voor en/of u uit te schrijven van onze e-mails en mailinglijsten door uw marketingvoorkeuren als volgt aan te passen: volg de aanwijzingen onder aan elk van onze marketinge-mails. Houd er rekening mee dat, u als u ervoor kiest geen marketinge-mails te ontvangen, u nog steeds e-mails over transacties en uw account ontvangt (bijvoorbeeld aankoopbevestigingen en accountoverzichten).

■ Cookies: U kunt cookies accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar het is ook mogelijk uw browserinstellingen zo aan te passen dat cookies worden geweigerd. Houd er rekening mee dat de website is ontworpen om optimaal te presteren als cookies in uw internetbrowser zijn ingeschakeld. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, bestaat de kans dat u zich niet kunt aanmelden of dat u andere interactieve, van cookies afhankelijke functies van onze websites en diensten niet kunt gebruiken. Dit kan een negatieve invloed op uw beleving van de website hebben. 

■ Do-Not-Track: Sommige browsers hebben ‘Niet volgen’-functies (DNT; ‘Do Not Track’) ingebouwd die een signaal naar de bezochte websites kunnen sturen om aan te geven dat u niet wilt worden gevolgd. Omdat er geen gemeenschappelijke interpretatie van het DNT-signaal is, reageren onze websites momenteel niet op DNT-signalen van browsers. In plaats daarvan kunt u gebruikmaken van het scala aan andere tools om het verzamelen en gebruiken van gegevens te controleren, waaronder de hierboven beschreven cookiecontroles.

EUROPESE RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

Als de verwerking van persoonsgegevens over u onderworpen is aan de wetgeving van de Europese Unie inzake gegevensbescherming, heeft u bepaalde rechten met betrekking tot die gegevens:

■ U kunt verzoeken om toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens;

■ Als een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming of een overeenkomst met u, heeft u het recht een kopie van uw persoonsgegevens over te dragen of te ontvangen in een bruikbaar en overdraagbaar formaat;

■ Als de verwerking van persoonsgegevens op uw toestemming is gebaseerd, kunt u uw toestemming voor toekomstige verwerking te allen tijde intrekken;

■  U kunt bezwaar maken tegen of een beperking verkrijgen op de verwerking van persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden.

Voor dergelijke verzoeken kunt u contact met ons opnemen. Wanneer we gegevens verwerken namens een andere partij die de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ is, dient u uw verzoek aan die partij te richten. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, maar we raden u aan eerst contact met ons op te nemen als u vragen of problemen heeft. Houd er rekening mee dat de hierboven genoemde rechten in sommige gevallen niet van toepassing kunnen zijn, bijvoorbeeld wanneer ons recht om uw persoonsgegevens te verwerken noodzakelijk kan zijn voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting (bijv. voor nieuwsgaring) of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De beveiliging van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. We nemen passende en redelijke maatregelen die zijn ontworpen om uw persoonsgegevens te helpen beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. In sommige gevallen versleutelen we bijvoorbeeld die informatie tijdens de overdracht met behulp van SSL (Secure Socket Layer)-technologie. Geen enkele methode van overdracht via internet en geen enkele methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Derhalve kunnen we ondanks ons streven uw persoonsgegevens te beschermen niet garanderen dat deze volkomen veilig zijn.

ALS ER EEN WACHTWOORD WORDT GEBRUIKT OM UW ACCOUNT EN PERSOONSGEGEVENS TE BESCHERMEN, IS HET UW VERANTWOORDELIJKHEID DE VERTROUWELIJKHEID VAN UW WACHTWOORD TE WAARBORGEN.

FORUMS EN ANDERE INTERACTIEVE DIENSTEN

Op onze websites kunnen discussieforums en andere interactieve secties of diensten beschikbaar zijn, waaronder blogs, chatruimtes, message boards, online hosting- of opslagdiensten en andere gebieden of diensten waarmee u of derden content, berichten, opmerkingen, materialen of andere items op de websites kunnen creëren, plaatsen of opslaan (‘Interactieve secties’). Als u gebruikmaakt van een Interactieve sectie, dient u er rekening mee te houden dat deze gebieden mogelijk publiek toegankelijk zijn en dat alle persoonsgegevens die u plaatst of tijdens de registratie verstrekt, mogelijk zichtbaar kunnen zijn voor anderen. We zijn niet verantwoordelijk voor openbaarmaking van in verband met Interactieve secties verstrekte persoonsgegevens, noch voor hoe anderen dergelijke gegevens zouden kunnen gebruiken, inclusief het u toesturen van ongevraagde berichten. Op Interactieve secties geplaatste informatie kan voor onbepaalde tijd worden bewaard. Als u geplaatste informatie op enig moment wilt verwijderen, kunt contact met ons opnemen. Houd er rekening mee dat de verwijdering van een bericht van een Interactieve sectie niet betekent dat de geplaatste informatie noodzakelijkerwijs ook uit onze backendsystemen zal worden verwijderd.

LINKS

We kunnen linken naar websites (inclusief websites van onze externe leveranciers van content of distributienetwerk) waarvoor een ander privacybeleid en andere praktijken gelden dan hier uiteengezet. We zijn niet verantwoordelijk voor het beleid of de werkwijzen van dergelijke gelinkte websites en raden u aan kennis te nemen van het daarop van toepassing zijnde privacybeleid en de werkwijzen daarvan alvorens gebruik te maken van deze websites.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor de voorwaarden van dit privacybeleid op elk gewenst moment te wijzigen als dit nodig is door wijzigingen in onze producten, de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, of toepasselijke wetgeving. Als we wijzigingen doorvoeren, veranderen we de ‘Laatst bijgewerkt’-datum boven aan dit beleid. Als er belangrijke wijzigingen in deze verklaring zijn, zullen we deze bekendmaken of toestemming vragen met betrekking tot dergelijke wijzigingen als dat wettelijk vereist is. We raden u aan dit beleid elke keer dat u een van onze sites bezoekt te lezen.

PERSOONSGEGEVENS VAN KINDEREN

We staan niet toe dat kinderen (jonger dan 18 jaar) zich inschrijven voor een Lumenphoto.nl-account. Als we ontdekken dat iemand die jonger is zich heeft ingeschreven voor een Lumenphoto.nl-account, zullen we redelijke stappen ondernemen om de persoonsgegevens van die persoon onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u denkt dat een minderjarige persoon zich heeft ingeschreven voor een Lumenphoto.nl-account, neem dan contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS

Als u een privacyprobleem, klacht of vraag heeft, kunt u contact opnemen met Lumenphoto.nl. U vindt ons e-mailadres en one postadressen terug op deze pagina.